ทำไม?? โคมไฮเบย์ LED จึงนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม

โคมไฟโรงงาน

 

                ปัจจุบันแสงสว่างถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามล้วนแล้วแต่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งสิ้น ซึ่งอุปกรณ์ให้แสงสว่างนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การใช้งานแสงสว่างเพื่อความสวยงาม การใช้งานแสงสว่างเพื่อการส่องเน้น การใช้งานแสงสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุ การใช้แสงสว่างเพื่อเพิ่มยอดขาย การใช้แสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น

                หลังจากนั้นมนุษย์ได้มีการคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ให้แสงสว่างอย่างต่อเนื่อง เช่น การประดิษฐ์เทียนไข โคมไฟให้แสงสว่างประเภทต่างๆ ที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นมาหลากลหายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้แสงสว่างในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย อาทิ โคมไฮเบย์ LED PHILIPS เป็นโคมไฟโรงงาน ที่ให้แสงสว่างตามโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า และร้านอาหาร มีจุดเด่นในเรื่องของการให้แสงสว่างปริมาณมาก โคมดาวน์ไลท์ LED โคมไฟให้แสงสว่างภายในอาคารบ้านเรือน และสำนักงานต่างๆตามห้องนอน ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องสมุด โคมไฟถนน LED ใช้เพื่อให้แสงสว่างตามท้องถนน โดยโคมไฟถนนถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และยังมีโคมไฟประเภทอื่นๆที่สามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งโคมไฮเบย์ LED และโคมไฟประเภทอื่นๆนั้นจะมีข้อดีในเรื่องของเราสามารถเปิดปิดแสงสว่างเมื่อไรก็ได้ โดยจะแตกต่างจากเทียนไข และแสงแดดที่จะมีช่วงเวลาในการให้แสงสว่าง แต่ทั้งนี้โคมไฮเบย์ LED และโคมไฟประดิษฐ์ ก็มีข้อเสียในเรื่องของกระบวนการผลิตแสงสว่างที่จะต้องใช้พลังงานถ่านหินมาแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในส่วนนี้เองที่มีความยุ่งยาก และถือเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศ   

                สำหรับโคมไฮเบย์ LED นั้นถือเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสามารถให้แสงสว่างได้ในปริมาณมาก เดิมทีโคมไฟโรงงานนิยมติดตั้งตามโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เนื่องจากจุดเด่นในเรื่องของการส่องสว่างจึงเริ่มได้รับความนิยมนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น โกดัง คลังสิน ศูนย์การค้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในพื้นที่ใดก็ตาม ควรมีการคำนึงถึงปริมาณความสว่างที่ต้องการและจำนวนโคมไฮเบย์ LED ที่ต้องการติดตั้ง เพราะโดยทั่วไปแล้วการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED จะต้องติดตั้งบนเพดาน และติดตั้งเป็นจำนวนมาก เพื่อให้แสงสว่างส่องได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

                แต่ทั้งนี้การส่องสว่างที่มากเกินไปก็อาจส่งผลในเรื่องของแสงจ้า ดังนั้นในการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ในแต่ละครั้งควรมีการปรึกษาสถาปนิก พนักงานขาย ว่าพื้นที่ที่ทำการติดตั้งมีขนาดเท่านี้ควรติดตั้งโคมไฮเบย์ LED แบบใด กำลังวัตต์เท่าไร เช่น จะติดตั้งโคมไฮเบย์ LED  100w โคมไฮเบย์ LED 200w กี่ตัว ระยะห่างต่อตัวเท่าใด เพื่อความคุ้มค่า และการประหยัดพลังงาน เพื่อป้องกันการเกิดแสงจ้าที่อาจรบกวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

 

โคมไฮเบย์ led 100w iwachi ชิป idt เดย์ไลท์

                นอกจากนี้อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าในปัจจุบันโคมไฮเบย์ LED ได้รับความนิยมนำไปติดตั้งตามโรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารและศูนย์การค้า ความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ผู้ผลิตต่างผลิตโคมไฮเบย์ LED เพิ่มขึ้น ซึงการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนดีนั้นเราสามารถเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED ได้หลายรูปแบบ ในส่วนข้อเสียคืออาจมีผู้ผลิตบางรายฉวยโอกาสในการผลิตโคมไฮเบย์ LED 200w ที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นก่อนการซื้อโคมไฮเบย์ LED และโคมไฟให้แสงสว่างทุกประเภทควรมีการตรวจสอบว่าสินค้าประเภทนั้นมีความน่าเชื่อถือและผ่านการรับรองการผลิตและการใช้งานหรือไม่ หรืออาจจะเลือกซื้อโคมไฮเบย์ LED ที่มีชื่อเสียง เช่น โคมไฮเบย์ LED PHILIPS โคมไฮเบย์ LED EVE โคมไฮเบย์ LED  IWACHI เป็นต้น

                ในหลายพื้นที่ก็ได้มีการป้องกันปัญหานี้โดยการควบคุมการใช้งานของโคมไฮเบย์ LED ที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น จะต้องเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะใช้งาน โดยจะต้องมีการให้แสงสว่างที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป เช่น การติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 200w ภายในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แสงสว่างอย่างทั่วถึง และติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 150w เพื่อให้แสงสว่างในคลังสินค้า หรือส่วนทางเดินภายในโรงงานอุตสาหกรรม

                โดยการควบคุมการใช้แสงสว่างภายในโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่อื่นๆที่มีการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED และโคมไฟประเภทอื่นๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานถ่านหิน เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น และการทำงาน และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฮเบย์ LED  ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฮเบย์ LED ตัวใหม่ หรือการซ่อมบำรุง เพราะหากไม่มีากรควบคุมการใช้งานและการดูแลรักษาที่ดีก็จะทำให้โคมไฮเบย์ LED มีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานและอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ

                แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าโคมไฮเบย์ LED ที่ไม่มีชื่อเสียงจะไม่ดี ซึ่งการจะรู้ว่าโคมไฮเบย์ LED ตัวใดดีหรือไม่ดีอาจจะต้องมาจากการตรวจสอบของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้า และการสอบถามจากผู้ผลิต รวมไปถึงการสอบถามจากสถาปนิก เพื่อการเลือกซื้อโคมไฮเบย์ LED ที่คุ้มค่าคุ้มราคา ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งการติดตั้งและการใช้งาน