ความแตกต่างระหว่างโคมไฮเบย์ LED และโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์

ไฮเบย์หลอดแสงจันทร์

                      โคมไฮเบย์LED กำลังได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรมแต่กำลังเป็นที่สงสัยของหลายภาคส่วนว่าโคมไฮเบย์ LED จะคุ้มค่าคุ้มราคา และช่วยประหยัดพลังงานได้จริงหรือไม่ ซึ่งโคมไฮเบย์ LED  ก็มีหลากหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น โคมไฮเบย์ LED 100w เหมาะกับการใช้แสงสว่างไม่มาก โดยส่วนมากจะนิยมนำไปใช้ในโกดัง หรือ ห้องเก็บสินค้า เนื่องจาก แสงไฟจากโคมไฮเบย์LED จะมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้สีของวัตถุสินค้าที่อยู่ภายในโกดังจะไม่ซีดหรือเปลี่ยนสภาพ ส่วนโคมไฮเบย์ LED 150w  โคมไฮเบย์ LED 200w จะนิยมนำไปใช้ในส่วนของการปฏิบัติหรือห้องที่ต้องการใช้แสงสว่างในปริมาณมาก  ในส่วนของโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์นั้น ถือเป็นโคมที่ใช้กันมานานแล้ว แต่หลายฝ่ายก็มักจะบอกว่าโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์จะมีระบบการทำงานของหลอด ที่จะต้องให้ตัวหลอดร้อนก่อน จึงจะติดไฟ ดังนั้นโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์จึงมีการปล่อยความร้อนออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตัวหลอดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง และยังส่งผลกระทบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่โดยรอบ แต่ทั้งนี้หลายคนคงอาจไม่เชื่อว่าโคมไฮเบย์ LED จะสามารถใช้งานได้ดีกว่าในแทบทุกด้าน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโคมไฮเบย์ LED และ โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์

                      ด้านประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง (Luminous Efficacy) จะวัดจากค่า lm/w หรือค่าประสิทธิภาพของการแปล่งแสง เมื่อเทียบระหว่างโคมไฮเบย์LED และโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ ประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างต่อ 1 วัตต์ ของหลอดLED มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 90lm/w ส่วน โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ มีค่าประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง ของหลอดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 65lm/w ดังนั้นด้านประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างโคมไฮเบย์ LED ถือว่าคุ้มค่ามากกว่า

                      ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact) เนื่องจากโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ ที่มีเรียกอีกชื่อว่าโคมไฮเบย์หลอดไอปรอท ซึ่งแน่นอนว่าภายในหลอดจะต้องมีไอปรอทที่ร่างกายมนุษย์และธรรมชาติไม่สามารถกำจัดเองได้ หากมนุษย์ได้รับสารปรอทเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก อาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่สำหรับโคมไฮเบย์ LED ที่ไม่มีสารพิษภายในหลอด จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และยังช่วยประหยัดพลังงานไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้ในปริมาณมาก  ดังนั้นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้ โคมไฮเบย์ LED จึงถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

                      ด้านอายุการใช้งาน (Lifespan) โดยทั่วไปแล้วโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ จะมีระบบการทำงานภายในหลอดที่จะต้องใช้พลังงานในการเริ่มต้นเปิดโคมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความร้อนสะสมอยู่ภายในหลอดเป็นจำนวน ซึ่งโคมไฮเบย์แบบหลอดแสงจันทร์ หรือ หลอดไอปรอท เป็นหลอดไฟประเภท คายประจุ ชนิดความดันสูงมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 22,000 ช.ม. ส่วนโคมไฮเบย์ LED 150w  เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์รูปแบบใหม่ที่จะใช้ความร้อนในปริมาณที่น้อยกว่าโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ในการเปิดปิดไฟ จึงทำให้ตัวโคมไฮเบย์ LEDมีการคลายความร้อนน้อย ดังนั้นจึงมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 50,000-60,000 ช.ม. ดังนั้นด้านอายุการใช้งานโคมไฮเบย์ LED  ถือว่าใช้งานได้ยาวนานกว่า

                      ด้านราคา (Cost) ในส่วนของราคาของโคมไฮเบย์ LED  และโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์นั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์จะมีราคาที่ถูกและต่ำกว่า เนื่องจากอุปกรณ์ในการผลิตโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์จะมีราคาและตุนทุนที่ถูกกว่าโคมไฮเบย์ LED อยู่มาก ดังนั้นราคาขายของโคมไฮเบย์ LED จึงมีราคาสูงกว่าโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ ซึ่งนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายคนและหลายฝ่ายต่างลังเลใจที่จะเปลี่ยนมาใช้โคมไฮเบย์ LED  ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินคำโบราณที่ว่า ของงถูกและดีไม่ได้มีเสมอไป ดังนั้นด้านราคาโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ ถือว่ามีราคาถูกกว่าโคมไฮเบย์ LED

โคมไฮเบย์ LED YM-5HB 100W (วอร์มไวท์) EVE

                      ทั้งนี้ในปัจจุบันหลายหน่วยงานต่างนิยมใช้สินค้าประเภท LED เพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และสำหรับด้านอุตสาหกรรมนั้น นิยมใช้โคมไฮเบย์ LED ตามโกดัง คลังสินค้า ภายในโรงงาน ห้องประกอบสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตได้ผลิตโคมไฮเบย์ LED รูปแบบต่างๆขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการใช้โคมไฮเบย์ LED มากกว่าแต่ก่อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งแบบที่มีหลอดไฟในตัว และแยกหลอดไฟ สำหรับหลอดไฟไฮเบย์ LED นั้น จะมีความใหญ่กว่าหลอด LED ไปถึง 3และ4เท่า ถึงแม้ว่ารูปแบบจะแตกต่างกัน แต่คุณประโยชน์ของโคมไฮเบย์ LEDนั่นไม่แตกต่างกันเลย ซึ่งคุณประโยชน์หลักที่หลายฝ่ายต่างเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED คือ

                      แม้ว่าโคมไฮเบย์ LED100w จะราคาที่แพงและสูงกว่าโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์หรือโคมไฮเบย์แบบเดิม แต่โคมไฮเบย์ LED ถือว่าช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟมากกว่าโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์หรือโคมไฮเบย์แบบเดิมมากกว่าหลายเท่า ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานมากมากกว่าหลอดแบบธรรมดาถึง  90% นอกจากนี้การทำงานของโคมไฮเบย์ LED ยังมีระบบการทำงานที่ไม่ปล่อยพลังงานความร้อนซึ่งจะไม่กระทบต่อตัวโคมไฮเบย์ LEDและเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงทำให้โคมไฮเบย์ LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 25,000 – 50,000 ชั่วโมง ซึ่งอายุการใช้งานนี้อาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของหลอดไฟฟ้าที่เลือกมาใช้งาน สถานที่ผลิต และยี่ห้อของโคมไฮเบย์ LED และหลอดไฟไฮเบย์ LED แต่ละประเภท

                      นอกจากคุณประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายฝ่ายต่างเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED 150w เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคนส่วนมากมักมองว่าอุตสาหกรรมมักทำให้โลกของเรามีมลพิษมมากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้นกำเนิดของการก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งโคมไฮเบย์ LED จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และในทางกลับกันยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการทำงานของโคมไฮเบย์ LED นั้นจะไม่ปล่อยพลังงานความร้อน รังสีอินฟาเรทและรังสีอัลตร้าไวโอเลต นอกจากนี้ยังปลอดภัยและเป็นมิตรต่อดวงตามนุษย์ ซึ่งแตกต่างจากโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์หรือโคมไฮเบย์แบบเดิม  เพราะการกระพริบตัวของเม็ดแสงสว่างในโคมไฮเบย์ LED นั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะมีความถี่ประมาณ 400 Hz. จึงทำให้ค่าแสงของโคมไฮเบย์ LED ที่มากระทบกับสายตาของมนุษย์ถือว่าเป็นแสงไฟหรือแสงสว่างที่มีความอ่อนโยนและปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสายตามนุษย์ และไม่ทำให้เกิดภาวะความเครียด หรือ รู้สึกปวดหัว เวียนหัวเมื่อมองแสงไฟเป็นเวลานาน ตรงกันข้ามกลับทำให้รู้สึกสบายตาและสามารถทำงานอยู่ภายใต้แสงไฟได้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย

                      และอีกหนึ่งข้อดีที่ทำให้โคมไฮเบย์ LED 200w ถือเป็นที่นิยมสำหรับโกดัง คลังสินค้าในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโคมไฮเบย์ LED อาจเปรียบเสมือนยามรักษาที่มาช่วยดูแลสินค้า ทั้งในด้านของความปลอดภัยในการป้องกันสินค้าถูกขโมย การให้แสงสว่างในการจัดเก็บและตรวจสอบสินค้า และอีกข้อดีอีกหนึ่งประการที่หลายฝ่ายต่างไม่ทราบ ซึ่งนั่นก็คือแสงจากโคมไฮเบย์ LED จะไม่ปล่อยพลังงานความร้อนซึ่งนั่นก็หมายความว่า แสงไฟจากโคมไฮเบย์ LED จะปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียต่อพื้นผิวของสินค้า ซึ่งแตกต่างจากโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ หรือหลอดไฟแบบเดิมที่อาจทำให้สีผิวของสินค้าเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ มีสีที่ซีดจางหรือสีอาจผิดเพี้ยนไปจากสีเดิม ดังนั้นนอกจากโคมไฮเบย์ LED จะนิยมนำมาใช้ในโรงงาน โกดัง คลังสินค้าแล้ว ยังนิยมนำไปใช้กับพิพิธภัณฑ์ภาพ โบราณวัตถุ หรือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้หลอด LED ยังเป็นหลอดไฟที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการใช้งานในลิฟต์หรือบริเวณที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น โคมไฟถนน LED ที่มักจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนอยู่เป็นประจำ รวมถึงโคมไฮเบย์LED ที่จะต้องทนรับกับแรงของเครื่องจักรภายในโรงงาน ที่อาจจะต้องทำงานตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในเรื่องอายุการใช้งานและความสะดวกสบายที่จะไม่ต้องมาเปลี่ยนหลอดอยู่เป็นประจำเหมือนหลอดแบบเก่า

                      เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติหลายๆประการระหว่างโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์และโคมไฮเบย์ LED แล้ว คงเห็นได้ชัดว่าโคมไฮเบย์ led 200w มีคุณประโยชน์ที่ดีกว่าแทบจะทุกด้าน ยกเว้นด้านราคาที่ยังคงแพงกว่า นอกจากนี้โคมไฮเบย์ LED ยังมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายกำลังไฟให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามความต้องการและตามความเหมาะสม เช่น โคมไฮเบย์ LED 100w  โคมไฮเบย์ LED 150w โคมไฮเบย์ LED 200w  แต่เชื่อว่าในอนาคตราคาของโคมไฮเบย์ LED คงจะมีราคาที่ปรับลงได้มากกว่านี้ เนื่องจากคงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตจะต้องมีการกำหนดราคาของสินค้าใหม่ เพื่อให้สินค้าสามารถขายได้ในท้องตลาด และเมื่อถึงเวลานั้น โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ ก็คงจะถูกยกเลิกใช้ไปโดยปริยาย