การใช้โคมไฮเบย์ LED ให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงที่สุด

โคมไฟโรงงาน

 

               โคมไฮเบย์ LED โคมไฟโรงงานที่ให้แสงสว่างยอดนิยม เป็นโคมไฟโรงงานสำหรับการให้แสงสว่างตามโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่มีความต้องการแสงสว่างในปริมาณมาก ส่วนมากโคมไฮเบย์ LED จะมีลักษณะเหมือนฝาชี จะมีขนาดใหญ่และมีการให้แสงสว่างในปริมาณมาก  ซึ่งจะเป็นการให้แสงสว่างอย่างทั่วถึงและทุกพื้นที่

                การติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 100w ภายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนมากจะนิยมติดตั้งให้แสงสว่างบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานและเครื่องจักร ซึ่งการให้แสงสว่างของโคมไฮเบย์ LED ในส่วนนี้จะเป็นการให้แสงสว่างแบบเฉพาะตำแหน่ง เพราะจะต้องเป็นการให้แสงสว่างในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น นอกจากนี้การติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่งนี้จะต้องระวังการให้แสงสว่างที่มากเกินไป เพราะหากเป็นการให้แสงสว่างที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดแสงจ้าและสร้างความไม่สบายตาแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น

                สำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะนิยมติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 200w เนื่องจากเป็นโคมไฟให้แสงสว่างที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้แสงสว่างภายในโกดังและคลังสินค้าให้แสงสว่างที่ครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ภายในโรงงาน เพื่อความสะดวกในการค้นหาหรือจัดวางสินค้า นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน แต่การติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 200w ในรูปแบบการให้แสงสว่างทุกพื้นที่นี้จะมีข้อเสีย ในเรื่องของการให้แสงสว่างในบริเวณที่ไม่มีการใช้งาน เนื่องจากเป็นการให้แสงสว่างทุกบริเวณ ดังนั้นจึงต้องมีบางพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งานของแสงสว่างแต่มีการให้แสงสว่างในบริเวณนั้น หากเป็นเช่นนี้จะถือเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย

                การให้แสงสว่างของโคมไฮเบย์ LED ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED จะทำให้ได้แสงสว่างในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่เพียงเท่านี้ยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าการติดตั้งโคมไฮเบย์แบบเดิม และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และช่วยยืดอายุการใช้ของอุปกรณ์เครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED  

 

โคมไฮเบย์ LED 150W (เดย์ไลท์) FSL

 

                ในส่วนของการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED  ที่ดี ควรมีการวัดขนาดของพื้นที่และเลือกใช้จำนวนและกำลังวัตต์ของโคมไฮเบย์ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยทั่วแล้วหากเป็นการติดตั้งโคมไฟภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะนิยมติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 100w โคมไฮเบย์ LED 150w โคมไฮเบย์ LED 200w ทั้งนี้การเลือกใช้โคมไฮเบย์ LED จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการที่จะใช้โคมไฮเบย์ LED เพื่อเป็นไฟให้แสงสว่างภายในโกดังหรือห้องเก็บของควรใช้โคมไฮเบย์ LED 100w ที่ให้แสงสว่างวอร์มไวท์หรือสีส้ม และหากจะติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ภายในห้องปฏิบัติการหรือห้องประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้โคมไฮเบย์ LED 150w แสงเดย์ไลท์ เพื่อเพิ่มปริมาณความสว่าง ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผนังของห้องที่จะติดตั้งโคมไฮเบย์ LED นั้น ควรเป็นผนังสีขาวหรือสีอ่อนที่ไม่มีความเงา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะท้อนของแสง      

                ซึ่งการใช้งานโคมไฮเบย์ LED ที่ดีควรมีการควบคุมการใช้งาน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของโคมไฮเบย์ LED  และทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 100w มีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆนั้น จะต้องมีการปล่อยพลังงานความร้อน และพลังงานความร้อนนี้เองที่จะทำให้ตัวโคมไฟให้แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นลง โดยการควบคุมการใช้งานโคมไฮเบย์ LED  อาจทำได้โดยการกำหนดเวลาใช้งานที่แน่นอน เช่น ใช้งานโคมไฮเบย์ LED เฉพาะเวลากลางวัน หรืออาจจะสลับการใช้งานโคมไฮเบย์ LED  และควรทำการดูแลรักษาสภาพโคมไฮเบย์ LED อยู่เป็นประจำ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายภายในโรงงานและเพิ่มอายุการใช้งานของโคมไฮเบย์ LED ได้อีกด้วย

                สำหรับการให้แสงสว่างของโคมไฮเบย์ LED ตามที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้วว่าจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และพื้นที่ในการใช้งาน แต่ยังต้องคำนึงถึงกำลังวัตต์ เช่น โคมไฮเบย์ LED 150w และแสงของโคมไฮเบย์ LED เช่น โคมไฮเบย์ LED แสงเดย์ไลท์หรือแสงสีขาว เป็นแสงที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่หากจะเป็นการติดตั้งเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือการใช้งานที่ไม่ต้องการแสงสว่างมาก อาจจะใช้โคมไฮเบย์ LED แสงวอร์มไวท์หรือแสงสีส้ม การเลือกใช้แสงสว่างที่เหมาะสมจะเพิ่มความคุ้มค่าและเพิ่มการประหยัดพลังงาน