ติดต่อLINE

Showing 1–12 of 13 results

โคมไฮเบย์ LED BEC

โคมไฟไฮเบย์ หรือ โคมไฟโรงงาน ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสีอินฟราเรท ให้ลำแสงเย็น ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งาน มีค่ามาตรฐาน IP สินค้าได้รับมาตรฐาน มีความแข็งแรง สามารถเลือกใช้กับรีเฟล็กเตอร์ได้ 2 แบบ คือ ขนาด 90° และ 120° สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.และมีการรับประกันการใช้งานนานถึง 2 ปี