Showing 1–12 of 22 results

โคมไฮเบย์ LED BEC

โคมไฮเบย์ LED BEC ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้โคมไฮเบย์ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสีอินฟราเรท ให้ลำแสงเย็น ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งาน มีค่ามาตรฐาน IP สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2551 มีความแข็งแรง สามารถเลือกใช้กับรีเฟล็กเตอร์เพื่อ ให้ได้การกระจายแสงตามต้องการ และมีการรับประกันขั้นต่ำ 1 ปี