ติดต่อLINE

โคมไฮเบย์ LED TB 200W Iwachi [แสงส้ม]

ค่าลูเมน : 20,000 lm
กระแสไฟ : 100-240V
ค่าแสง : 3000K
วัสดุ : Aluminum
SIZE Dimension (cm.) : 48.5x30x20 cm