ติดต่อLINE

โคมไฮเบย์ LED TB 200W Iwachi [แสงขาว]

– ค่าลูเมน : 20,000 lm
– กระแสไฟ : 100-240V
– ค่าแสง : 6500K
– วัสดุ : Aluminum
– SIZE Dimension (cm.) : 48.5x30x20 cm