โคมโซล่าเซลล์ ไฮเบย์ LED 200W แสงขาว Daylight

  • สามารถเลือกระยะเวลาให้โคมไฟติดได้ตั้งแต่ 3, 5, และ 8 ชั่วโมง
  • กดปุ่ม ON (หากไม่ได้เลือกเวลาที่ต้องการโคมไฟจะปิด) โคมไฟจะติดสว่างนาน 8-10 ชั่วโมง และ กดปุ่ม OFF เป็นการปิดการทำงานของโคมไฟ
  • รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ควบคุมโคมไฟได้มากกว่า 1 ตัว
  • ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 100% ไม่ต้องเดินสายไฟ
  • เปิดอัตโนมัติในเวลาค่ำคืน
  • ไม่มีสารปรอท ไม่มีแสง UV ที่เป็นอันตราย
  • อุณหภูมิใช้งาน -25 ถึง 65 องศาเซลเซียส
  • รับประกัน 1 ปี