ติดต่อLINE

โคมไฮเบย์ LED TB 100w Iwachi (แสงส้ม)

– ค่าลูเมน : 10,000 lm
– กระแสไฟ : 100-240V
– ค่าแสง : 3000K
– วัสดุ : Aluminum
– SIZE Dimension (cm.) : 44.5x25x17 cm