ติดต่อLINE

โคมไฮเบย์ LED TB 100w Iwachi (แสงส้ม)

ค่าลูเมน : 10,000 lm
กระแสไฟ : 100-240V
ค่าแสง : 3000K
วัสดุ : Aluminum
SIZE Dimension (cm.) : 44.5x25x17 cm